​Tiểu sử
Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nam Ninh - Trung Quốc

anhtls.jpg
Tổng Lãnh sự ĐỖ NAM TRUNG


Họ và tên:  Đỗ Nam Trung

Ngày sinh: 04/08/1975

Quê quán: Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ học vấn: Tiến sỹ Văn học Trung Quốc

Ngoại ngữ: tiếng Trung D, tiếng Anh C

Được bổ nhiệm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh từ 6/2021


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​