​​​

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM NINH - TRUNG QUỐC
Địa chỉ
: 10th Floor, Diwang International Chamber of Commerce Tower, No 59 Jinhu Road, Nanning City, Guangxi, PRC.
Điện thoại:
0086 - 771 - 5510561/ 5510562
Fax:
0086 - 771 - 5534738
E-mail
: tlsqvn@rediffmail.com

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​