TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM NINH


TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM NINH - TRUNG QUỐC

Địa chỉ: 27th Floor, Yahang Wealth Center, No 55 Jinhu Road, Nanning City, Guangxi, PRC.
Điện thoại:
0086 - 771 - 5510561/ 5510562
Fax:
0086 - 771 - 5534738
E-mail
: tlsqvn@rediffmail.com

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

1. Ông Hoàng Ngọc Vinh - Tổng Lãnh sự
Đt: 0086.771.5510563
E-mail: tlsqvn@rediffmail.com
Fax: 0086.771.5534738

2. Ông Trần Huy Hùng - Lãnh sự
Đt: 0086.771.5510561/ 5510563
E-mail: tlsqvn@rediffmail.com
Fax: 0086.771.5534738

3. Ông Nguyễn Thái Sơn - Lãnh sự
Đt: 0086.771.5510560/ 5510562
Fax: 0086.771.5534738

4. Ông Phạm Trọng Tuấn - Lãnh sự
Đt: 0086.771.5510560/ 5510562
ĐTDĐ: 0086.13617718839 
Fax: 0086.771.5534738

5. Bà Triệu Thúy Nga - Lãnh sự phụ trách thương mại
Đt: 0086.771.5534752
ĐTDĐ: 0086.18577177819
E-mail: namninh@moit.gov.vn;
Fax: 0086.771.5534738

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​