​​

TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM NINH


TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM NINH - TRUNG QUỐC

Địa chỉ: Tầng 10, Trung tâm Thương hội Quốc tế Địa Vương, số 59, đường Kim Hồ, thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc
E-mail: tlsqvnnamninh@yahoo.com


                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

1. Ông Đỗ Nam Trung - Tổng Lãnh sự
Đt: 0086.771.5510563
E-mail: tlsqvnnamninh@yahoo.com
Fax: 0086.771.5534738

2. Bà Phạm Hải Anh - Lãnh sự
Đt: 0086.771.5510561/5510563
E-mail: tlsqvnnamninh@yahoo.com
Fax: 0086.771.5534738

3. Ông Trần Kim Bảng - Lãnh sự
Đt: 0086.771.5510560/5510562
Fax: 0086.771.5534738

4. Ông Vũ Thắng Lợi - Lãnh sự
Đt: 0086.771.5510560/5510562
ĐTDĐ:  0086.18878693165
Fax: 0086.771.5534738

5. Ông Nguyễn Hữu Quân - Lãnh sự phụ trách thương mại
Đt: 0086.771.5534752
ĐTDĐ: 0086.18249944579
E-mail: namninh@moit.gov.vn
Fax: 0086.771.5534738

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​