• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Thứ Hai - Thứ Sáu: Sáng: 8:30-12:30

 •                                  Chiều: 14h30 - 18h30

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2018

  Tháng 1
  - Ngày 01 tháng 01 năm 2018

  Tháng 2

  - Ngày 16 tháng 02 năm 2018 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày 17 tháng 02 năm 2018 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày 18 tháng 02 năm 2018 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

  Tháng 4

  - Ngày 25 tháng 04 năm 2018 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  Tháng 5

  - Ngày 30 tháng 04 năm 2018 (Ngày Giải phóng miền Nam)

  - Ngày 01 tháng 05 năm 2018 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

  - Ngày 02 tháng 09 năm 2018 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   

  ​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​